Forstå din opgørelse

Vi vil gerne gøre det enkelt for dig at forstå din opgørelse, og vi giver dig her en forklaring side for side.


Side 1

På første side af opgørelsen ser du en opsummering af din samlede opgørelse. Opgørelsen består dels af

  • en opgørelse (se side 2)
  • og en aconto opkrævning (se side 3).

Opgørelse
På opgørelsen ser du det samlede regnskab for dit naturgasforbrug og dine aconto opkrævninger siden sidste aflæsning.

Hvis du siden sidste aflæsning har brugt mere eller mindre end forventet, vil det fremgå, om du skal betale ekstra eller har penge til gode.

Aconto
Samtidig med at vi modtager dit forbrug fra distributionsselskabet, modtager vi også dit forventede forbrug for det kommende år. Da dit forventede forbrug kan være væsenligt ændret, justerer vi dine aconto opkrævninger, og du kan se den nye opkrævning under Aconto.

Du vil opleve, at den nye aconto opkrævning dækker en periode, som du allerede har betalt for. På opgørelsens side 2 kan du se, at vi i opgørelsen modregner alle de aconto fakturaer, som du har modtaget siden sidste opgørelse samt den, du modtog sammen med sidste opgørelse. Vi har dermed nulstillet alle dine aconto opkrævninger, og vi sender dig derfor en ny aconto opkrævning, som vi har beregnet ud fra dit nye forventede forbrug.

Til sidst opgør vi det samlede beløb, som du har til gode eller skal betale efter opkrævning af det nye aconto beløb.

Det fremgår altid, hvordan og hvornår beløbet er forfaldent eller bliver udbetalt.


Side 2

På side 2 ser du den periode og det forbrug, som opgørelsen dækker. Vi har modtaget forbruget fra Evida, som har beregnet forbruget ud fra den aflæsning, du har foretaget og oplyst til dem.

Vi kender kun dit samlede forbrug siden sidste aflæsning, og derfor fordeler vi forbruget pr. måned efter en fast sæsonfordeling. Har du valgt en variabel pris, er du blevet aconto faktureret til prisen på faktureringsdatoen, mens vi på opgørelsen opgør forbruget til den endelige pris i hver enkelt måned.

Til sidst på side 2 kan du se, hvad du samlet har betalt i aconto siden sidste opgørelse. Beløbet dækker alle dine aconto fakturaer, som du har modtaget siden sidste aflæsning. Altså også de seneste aconto fakturaer, som ligger efter opgørelsesperioden.

Det samlede opkrævede aconto beløb modregner vi i din opgørelse, så du kan se, om du samlet har betalt for meget eller om du skal betale ekstra.


Opgørelse side 2


Side 3

På sidste side har vi beregnet en ny aconto faktura til dig, som dækker perioden efter opgørelsesperioden. Vi beregner en ny aconto faktura til dig, så aconto opkrævningen svarer til dit nye forventede forbrug for det kommende år.


Opgørelse side 3

 

Tilbage

Nyhedsbrev fra DCC Energi

Få tilbud, gode råd og mulighed for at deltage i vores konkurrencer.

Tilmeld nyhedsbrev

Vi bruger vores energi på energi

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

Kundeservice
Telefon: 70 150 150
E-mail: [email protected]

Vi samarbejder med Forbrugs Foreningen
Vi samarbejder med Ældre sagen
Vi samarbejder med FDM