Eksempel på Indefrysning

Du har mulighed for at indefryse den del af din acontofaktura, som ligger over prisloftet på 5,84 kr. pr. m3 ekskl. moms (svarende til 7,30 kr. pr. minkl. moms). 
Du skal fortsat betale for transport af gas til dit distributionsselskab samt moms og afgifter til Staten, som du plejer.

Hvis du vælger at tilmelde dig Indefrysningsordningen, vil indefrysningsbeløbet fremgå af din faktura.

Hvor stort et beløb, du kan få indefrosset på dine regninger, afhænger af, hvor stort dit gasforbrug er, og hvilken pris du betaler.

Vi har her udarbejdet et eksempel, hvor du kan se, hvordan din næste aconto faktura vil se ud med og uden indefrysning. 


Eksempel på faktura med og uden Indefrysning

Forventet årligt forbrug: 1.550 m3
Prisloft: 5,84 kr. pr. mekskl. moms (7,30 kr. pr. minkl. moms)
Aktuel Variabel Månedspris:
 6,42 kr. pr. m3 ekskl. moms (8,02 kr. pr. minkl. moms)

Siden marts 2022 har vi aconto faktureret en måned forud, og eksemplet er derfor beregnet ud fra et månedligt forbrug på 129 m3, svarende til 1.550 m3/12 måneder. 

Eksemplet er beregnet uden eventuelle rabatter, som skal fratrækkes den variable pris pr. m3.

Aconto regning uden IndefrysningsordningAconto regning tilmeldt Indefrysningsordning med opkrævning af tilmeldingsgebyr 

Gebyret opkræves kun en gang som et samlet administrationsgebyr ved tilmelding til ordningen.

 

Efterfølgende aconto regning efter tilmeldingsgebyr er opkrævet

 

Tilbage til Indefrysningordningen >>

 

Nyhedsbrev fra DCC Energi

Få tilbud, gode råd og mulighed for at deltage i vores konkurrencer.

Tilmeld nyhedsbrev

Vi bruger vores energi på energi

DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
CVR: 32141846

Kundeservice
Telefon: 70 150 150
E-mail: [email protected]

Vi samarbejder med Forbrugs Foreningen
Vi samarbejder med Ældre sagen
Vi samarbejder med FDM